Kategorie: Aktuality, Tématické články

Celiakie versus alergie

Celiakie versus alergieCeliakie se mezi laickou veřejností často zaměňuje s alergií na lepek. Obě nemoci ale mají jen jediného společného jmenovatele, a tím je lepek. Jinak se jedná o dvě, svou podstatou, ale i způsobem diagnostikování, odlišné nemoci.

 

 

 

Většina odborných informačních zdrojů uvádí výskyt celiakie u žen a mužů v poměru 2 : 1. 

U příbuzných 1. stupně se uvádí dědičnost 18 – 20%. Není tedy žádnou výjimkou, když se v rodině diagnostikuje pouze jediný celiak a ostatní příbuzní celiakii nemají. Situace ale bývá i obrácená. Celiakie se diagnostikuje u dalších rodinných příslušníků pouze na základě vyšetření, které je provedeno v souvislosti s diagnostikováním příbuzného. Výskyt celiakie u jednovaječných dvojčat je až 70%.

 

Celiakie sama o sobě není smrtelná. Je ale možné zemřít na zdravotní problémy, které neléčená celiakie vyvolá, např. rakovina, malabsorpce, selhání některých poškozených vnitřních orgánů apod.

 

Zvláštní formou celiakie je Duhringova dermatitida, která se projevuje svědícími puchýřky a ekzémem v okolí velkých kloubů (kolena, lokty), na hýždích, na ramenou a lícních kostech. Při jejím diagnostikování se navíc provádějí ještě kožní testy vyšetřením malého vzorku postižené kůže.

I v tomto případě není stanovení diagnózy vždy snadné, protože Duhringova dermatitida bývá zaměňována s lupénkou, někdy dokonce i s atopickým ekzémem.

K léčbě často nestačí jen bezlepková dieta a pro účinnější omezení tvorby puchýřků je nutné nasadit i léky.

 

Celiakie se mezi laickou veřejností často zaměňuje s alergií na lepek. Obě nemoci ale mají jen jediného společného jmenovatele, a tím je lepek. Jinak se jedná o dvě, svou podstatou, ale i způsobem diagnostikování, odlišné nemoci. Celiakie je autoimunitní onemocnění, jako např. diabetes, roztroušená skleróza apod., zatímco alergie na lepek je potravinová alergie, jakých je celá řada, např. alergie na mléko, ořechy, vejce, sóju apod.  

 

Srovnání:

 

Celiakie

Alergie na lepek

vyskytuje se často, přibližně 1/100

vyskytuje se zřídka

jedná se o autoimunitní onemocnění    

jedná se o potravinovou alergii

diagnostikuje se:

diagnostikuje se:

pomocí krevních testů a následnou biopsií

krevními testy a negativní reakcí na lepek

poškozuje se střevní sliznice

nejedná se o poškození střevní sliznice

je nevyléčitelná – léčba je doživotní

může pominout – léčba jen při potížích

léčba:

léčba:

celoživotní bezlepková dieta

vysazení lepku z potravy, pokud způsobuje nežádoucí reakci

 

 

 

Kromě celiakie a alergie na lepek se posledních 10 let stále mluví o tzv. neceliakální glutenové senzitivitě. Jedná se o pacienty, kteří uvádějí při konzumaci lepku zdravotní potíže podobné symptomům celiakie, ale lékaři důkladným vyšetřením celiakii i alergii na lepek vyloučí.

Není ale zcela jednoznačné, jestli tito pacienti reagují na lepek (gluten) nebo na jinou složku obilovin. Také není zcela jasné, zda se nejedná o zvláštní druh alergie na pšenici.

 

Mnozí pacienti také podléhají stále ještě přetrvávajícímu módnímu trendu bezlepkové diety a teorii o škodlivosti lepku obecně, které jsou rozšiřovány zejména veřejně známými lidmi. Pak jejich zdravotní potíže mohou být pouhým psychickým problémem.

 

Problematika neceliakální glutenové senzitivity je v současné době předmětem celé řady studií a odborná veřejnost není dosud jednotná ve svém postoji.